BTW plicht particuliere bezitters van zonnepanelen

Staatssecreteris Weekers van Financien heeft aangegeven zich neer te leggen bij het arrest ("zaak Fuchs") dat zegt dat particuliere bezitters van zonnepanelen BTW plichtig zijn als zij in het elektriciteitsnet invoeden. De Belastingdienst komt snel met nadere details. Particulieren kunnen zich aanmelden als ondernemer en kunnen dan de BTW terugvragen die zij betaald hebben voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit kan niet met terugwerkende kracht: men moet zich aanmelden in het kwartaal dat men start met leveren aan het net. Particulieren die dit doen moeten ook een administratie bij gaan houden en facturen sturen aan hun energiebedrijf, wat betreft de kWh die aan het net geleverd worden. Dit kan alleen als men het terugleveren kan meten. Dit is niet het geval bij de Ferrarismeter (de meter met de mechanische draaischijf).

Particulieren zullen doorgaans onder de kleine ondernemers regeling vallen, die zegt dat ontvangen BTW onder de € 1883 niet hoeft afgedragen te worden aan de overheid. Onder de € 1345 BTW inkomsten kan men ontheffing aanvragen van BTW verplichtingen. In dat geval kan men ook BTW niet terugvragen. Voor veel particulieren zou het financieel interessant kunnen zijn zich aan te melden, als zij de administratieve last erbij nemen. Holland Solar heeft hierop geen persoonlijk advies. U kunt zich melden bij fiscale adviseurs.

Particulieren die zich willen melden als ondernemers doen dat viade belastingdienst Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet nodig.

De belastingdienst komt snel met nadere berichtgeving en de Minister zal bij de Europese Commissie aanpassing van de BTW richtlijnen bepleiten. Mogelijk is deze situatie van beperkte duur. Wij roepen de minister op te zorgen dat er snel duidelijkheid ontstaat.

Links:

Antwoorden op vragen aan de belastingdienst over de BTW

Fuchs-Arrest

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/09/25/antwoorden-vragen-arrest-luxemburg-219-12.html