Op 3 oktober 2013 organiseerde Holland Solar de workshop ‘Markt en kwaliteit’.

De volgende onderwerpen kwamen langs:
Markt
Gerard van Amerongen, nam u mee naar de laatste ontwikkelingen van de importheffing. Wat houdt dit voor u in, en waar liggen de knelpunten. Recent is na een overlegperiode van 8 maanden het Energieakkoord afgesloten. Holland Solar heeft samen met overheid, marktpartijen en instellingen meegewerkt met het tot stand komen van het akkoord. Het Energieakkoord omvat het hele energiespectrum. Amelie zal specifiek de aspecten voor zonne-energiemarkt hier toelichten.

Kwaliteit
Pierre Gerrissen is ingegaan op de meetresultaten van de afgelopen jaren. Wat valt op en hoe moeten we de gegevens interpreteren?
Elbert Jan Achterberg deelde met ons zijn ervaringen als inspecteur van zonnestroom installaties. Niet alles gaat goed in de praktijk. De inspecties dragen bij aan een verdere kwaliteitsverbetering van ons vak. Een leerzame rondgang.
Ernst van Tongeren lichtte het zonnekeur-installateur toe. Wat betekent dit voor u in de praktijk, wat kost het en wat levert het op. Een groeiend aantal installateurs is u al voorgegaan.
Gerard van Amerongen geeft inzicht op productkwaliteit. Waaraan kun je een goed product herkennen? Een must voor diegenen die met gecertificeerde producten aan de slag gaat.

Presentaties
De workshop was gratis voor leden van Holland Solar, niet-leden betalen €75, -
De presentaties zijn door leden van Holland Solar op te vragen door een email te sturen naar hollandsolar@hollandsolar.nl (vermeld naam en bedrijf)