Subsidieregeling Zonnepanelen Particulieren

 

Op 8 augustus 2013 is subsidiebudget voor de aanschaf van zonne-installaties (zon-PV) volledig aangevraagd.

Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van € 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is.

De komende weken zal Agentschap NL de aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen. Aanvragen worden binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Als u recent subsidie heeft aangevraagd, houd er dan rekening mee dat voor uw aanvraag geen budget meer beschikbaar is. Tussen de aanvragen die Agentschap NL ontvangt op de dag dat het budget is opgegaan, zal worden geloot door een notaris.

Vanaf de start van de regeling tot en met 7 augustus zijn er ruim 90.000 aanvragen binnengekomen. In totaal is er aangevraagd voor € 50.895.647,-. Tot en met 7 augustus 2013 heeft Agentschap NL 86.798 verleningen verstuurd en is voor € 49.661.192,- subsidie beschikt.

 Meer details kunt u lezen op http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen

Zoals nu bekend zal de regeling voorlopig niet worden verlengd.