Op 30 november 2022 is bekendgemaakt dat de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen vanaf 1 juli 2023 omhooggaat van € 6,50/ton naar € 40/ton. Daarnaast vraagt Stichting OPEN, die verantwoordelijk is voor de recycling van o.a. zonne-energiesystemen, producenten en installateurs om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de factuur te zetten. Dit heeft als doel meer bewustwording te creëren over de kosten van recycling en freeriders te voorkomen. Holland Solar is blij dat de kosten van recycling op deze manier inzichtelijk worden gemaakt, omdat we zien dat dit een stap is in de richting van bewuster omgaan met materialen die we gebruiken voor onze zonne-energiesystemen.

Verhoogde bijdrage

De verhoogde bijdrage is een eerste stap naar hoogwaardige recycling van zonnepanelen in de toekomst. OPEN heeft eerder aangegeven met de bijdragen voor recycling een buffer op te bouwen voor de verwachtte exponentiele groei van het volume aan zonnepanelen dat gerecycled moet worden.

De inzameling en recycling van omvormers kent een andere kostenstructuur dan die van zonnepanelen. Daarom geldt er vanaf 1 juli voor omvormers een ander tarief dan voor zonnepanelen. Het omvormertarief wordt per 1 juli 30 euro per ton voor apparaten kleiner dan 50 centimeter en 20 euro per ton voor apparaten groter dan 50 centimeter. Tot 1 juli 2023 geldt voor omvormers hetzelfde lage tarief als voor zonnepanelen.

Transparantie

OPEN kiest voor een zichtbare afvalbeheerbijdrage om de kosten transparant en controleerbaar voor de eindklant. Dankzij deze transparantie kan geborgd worden dat er voor ieder paneel ook daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de verwerking. Een bijkomend voordeel is dat consumenten weet dat zijn product op een verantwoorde manier verwerkt wordt.