De Europese Commissie heeft bepaald dat het doel om 40% hernieuwbare energie op te wekken in 2030 is verhoogd naar 42.5%. Dit voorstel is gedaan als onderdeel van het ‘fit for 55’ pakket. Holland Solar benadrukt het belang van de verhoging: hoe sneller we verduurzamen, hoe meer impact we kunnen maken in het tegengaan van klimaatverandering. Het verhogen van de doelen stimuleert lidstaten om een stap extra te zetten.

Nederlandse proces

In eerste instantie had de Europese Commissie voorgesteld om het doel met 5% te verhogen. Dit werd gesteund door een groep ambitieuze lidstaten, waaronder Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Ook Nederland sloot zich hierbij aan na een debat in de Kamer afgelopen week. Voorafgaand aan het debat heeft Holland Solar samen met NVDE, NWEA en Natuur & Milieu de Minister opgeroepen om het voorstel van de Europese Commissie expliciet te steunen en zich aan te sluiten bij de kopgroep. De Minister refereerde specifiek aan die brief en gaf daarbij aan dat hij zich hard zou maken voor 45% hernieuwbare energie in 2030. Uiteindelijk is de verhoging op 42.5% uitgekomen.

Deze verhoging van 2,5% is nog steeds een mooie verhoging omdat de totale impact van die paar procenten erg hoog is. Voor Nederland zou dit mogelijk een verhoging van 50PJ duurzame energie kunnen betekenen.

Nationale doelstellingen

De doelen voor hernieuwbare energie opwek zullen nog doorvertaald worden naar lidstaten indien het totaal van alle lidstaten gezamenlijk op Europees niveau niet leidt tot 42,5%. De komende periode houdt Holland Solar nauwlettend in de gaten wat er met deze doelstellingsverhoging zal gebeuren.