Holland Solar en Duurzame Energie Koepel: ‘’verkoop geen knollen voor citroenen’’


Oproep aan Autoriteit Consument en Markt en PvdA Europarlementariër Merkies om Nederlandse energieklant juist niet te behandelen als één type simpele gemiddelde klant bij ‘’transparante’’ energienota.


Onder het mom van ‘’transparantie’’ dreigt de energierekening van Nederlandse burgers en (MKB) bedrijven onder toezicht / initiatief van ACM, het minister van Economische Zaken en de reguliere/fossiele energiebedrijven zo ‘’simpel’’ te worden dat klanten onvoldoende inzicht krijgen in de opbouw en beïnvloedbaarheid van de hoogte van de nota en de mate van duurzaamheid van hun energie. Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel plaatsen grote vraagtekens bij de nu voorstelde versimpeling en vreest dat de energieconsument knollen voor citroenen verkocht krijgt.
Om bewuste energieconsumenten (waaronder ook veel groene bedrijven, zzp-ers en prozumenten) te faciliteren vragen Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel namens de 600 duurzame energiebedrijven:

  • Een energierekening die op de voorzijde ‘’transparant en simpel’’ is voor een gemiddelde energieklant en op de achterzijde altijd de opbouw over alle gedetailleerde posten gespecificeerd heeft voor de prozumenten en bewuste duurzame klanten;
  • Op iedere nota verplicht aangeeft uit welk land je ingekochte energie afkomstig is
  • Op iedere nota verplicht wordt aangegeven wat de opwekkingsmethode van de energie is (b.v. zon, wind, water, bodem, of bio)
  • Wat de mate van duurzaamheid van het opwekkingsproces is (inclusief co2 ketenbalans)
  • Een waardering van de in Nederland opgewekte hernieuwbare energie geeft op een wijze dat klanten op vergelijkingswebsites dit mede als selectiecriterium kunnen intoetsen
  • Voorlichting onder de ontvangers van de energierekening te verplichten met informatie over mogelijkheden tot terugdringing van de hoogte van de energierekening door besparing op en verduurzaming van eigen energieverbruik door zelf te produceren of samen te werken met derden hierin.
  • Mogelijke aanpassing van schakeltijden van dag- en nachtstanden op dusdanige wijze in te richten dat de bewuste en duurzame prozumenten en energieconsumenten hiervan geen nadeel ondervinden.Veel energieconsumenten zijn zich tegenwoordig zeer bewust van de methode van opwekking van hun eigen energie. Zij willen meer en meer hun eigen energie duurzaam zelf opwekken, al dan niet in collectieven van burgers. Zij willen daarmee bijdragen aan in Nederland opgewekte schone energie. Ook willen zij de klimaatopwarming helpen tegenaan en eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is het in deze economische crisis van belang om de energienota zo laag mogelijk houden. Veel bewuste energieconsumenten besparen op en verduurzamen hun energie. Dat betekent dat zij ook graag willen zien hoeveel verschil dat uitmaakt op hun nota. Posten als transport/netten, aansluiting, energiebelasting, opslag en uiteraard de kale energieprijs willen zij tot in detail kunnen bestuderen, vergelijken en beïnvloeden. De groep bewuste energieconsumenten stijgt ras in aantal. Het zijn innovatieve bewuste mensen, ook wel ‘’cultural creatives’’ of ‘’koplopers’’ genoemd. In de energietransitie is het nodig om deze koplopers te ondersteunen zodat de volgers goede voorbeelden hebben. De voorgestelde ‘’transparantie’’ dreigt deze koplopers in de wielen te rijden. Dit doordat er mogelijk binnenkort uitgegaan wordt van één type op laagste korte termijn prijs consument gerichte. Dat type consument wil (of kan) alleen vergelijken op prijs of op ‘’kan niet schelen of het Poolse bruinkoolstroom is of wat dan ook maar… als het maar goedkoop en veel is..’.

In uitspraken op Radio 1 op 28 juni en in Metro van 27 juni pleiten PvdA Europarlementariër Judith Merkies en de ACM voor een veel eenvoudiger energierekening. Dit om het energieklanten makkelijker te maken om op basis van laagste prijs over te stappen van de ene energieleverancier naar de ander.
Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel pleiten ervoor om de bewuste moderne consument op slimme wijze wel alle informatie op de energienota aan te reiken om te kunnen kiezen voor in Nederland opgewekte hernieuwbare energie. Daarnaast bepleiten zij handhaving van het toezicht van de ACM op correcte en gedetailleerde informatie aan prozumenten en energieconsumenten.

Voor nadere informatie:
Monique J. van Eijkelenburg, Directeur Strategie
Duurzame Energie Koepel
06 22850416, Mjvaneijkelenburg@dekoepel.org
twitter @DrzEnergieKoepl en @mjvaneijkelenbu

Amelie Veenstra, beleidsmedewerker
Holland Solar
06-1051553, amelie.veenstra[at]hollandsolar.nl;

De Duurzame Energie Koepel is de Nederlandse overkoepelende samenwerkingsorganisatie voor duurzame energie (www.dekoepel.org)