Vorige week vond in de Kamer een debat plaats over het elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES. Tijdens het debat zijn twee interessante moties aangenomen die zich bezighouden met het in lijn brengen van de investeringsplannen van de netbeheerders met de klimaatdoelen en het verplichten van zonnecarports boven grote parkeerplaatsen in Nederland. Holland Solar heeft dit debat nauwgezet gevolgd en is blij met de aangenomen moties.

Investeringsplannen netbeheerders

Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) roepen de regering op netbeheerders te verplichten om hun investeringsplannen in lijn te brengen met wat nodig is om de klimaatdoelen te behalen. Daarnaast vragen ze ook om het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en andere programma’s die zich bezighouden met netcapaciteit te actualiseren. Minister Jetten reageerde positief op dit voorstel, ook een meerderheid in de Kamer was het met de motie eens. Het is belangrijk dat de netbeheerders rekening houden met hoeveel elektriciteit er opgewekt en verbruikt zal worden als de klimaatdoelstellingen gehaald worden. Op basis van die informatie kunnen zij het beste berekenen hoe veel het elektriciteitsnet verzwaard moet worden.

Zonnecarports

Faissal Boulakjar (D66) en Raoul Boucke (D66) hebben een motie ingediend waarin ze de regering vragen het plaatsen van zonnepanelen boven grote parkeerterreinen, die daarvoor geschikt zijn, te verplichten. Ze vragen de regering dit zo snel mogelijk te verwerken in wet- en regelgeving en daarbij 2030 als streefjaar aan te houden. Het IBO-rapport suggereerde al eerder een dergelijke verplichting, zie hier voor Holland Solar’s reactie daar op. De regering moet deze verplichting volgens Boulakjar en Boucke realiseren door hier ook subsidies op toe te snijden en door kennis en kunde te delen via het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. Ook deze motie is aangenomen en zal de komende tijd uitgewerkt worden.

Holland Solar werkt samen met de koepelorganisatie NVDE en Elaad, kenniscentrum voor het opladen van elektrische voertuigen, aan een kader voor de implementatie van deze motie. Gezamenlijk trachten we ervoor te zorgen dat zonnecarports de grootste meerwaarde kunnen opleveren voor de samenleving: het samenbrengen van vraag en aanbod naar elektriciteit en helpende kaders voor investeerders en gemeenten.

Holland Solar pleit er daarnaast voor dat er binnen de SDE++ een aparte categorie voor verhoogde installaties met zonnepanelen wordt opgenomen. Dat zou het effect moeten hebben dat er meer zonnecarports en agri-PV installaties op verhoogde onderconstructies gerealiseerd kunnen worden.