Er is de afgelopen week veel gespeculeerd over de consequenties van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat een particulier, die levert aan het elektriciteitsnet, aangemerkt wordt als btw-ondernemer. De Belastingdienst en het Ministerie van Financiën beraden zich momenteel op wat dit in Nederland zal gaan betekenen. Binnen enkele weken zal hierover een duidelijk besluit komen. Holland Solar zal de bekendmaking van de Belastingdienst afwachten.

Wanneer dit arrest onverkort in Nederland wordt doorgevoerd, kunnen particuliere PV eigenaren de BTW op de aankoop terugvorderen en jaarlijks een aangifte omzetbelasting doen. Dat zou betekenen dat particulieren BTW moeten vragen aan de afnemer (in dit geval het energiebedrijf) en de BTW doorsluizen naar de Belastingdienst. Er zal daarover een administratie gevoerd moeten worden.

De meeste particulieren zullen echter in aanmerking komen voor de kleinondernemersregeling, wat betekent dat ontheffing gegeven kan worden op de BTW plicht en administratie. De BTW over de investering op de panelen zou wellicht wel teruggevraagd kunnen worden.

Op dit moment weten we echter nog niet of dit zo gaat werken in Nederland. Er zijn in ieder geval nog veel “haken en ogen” aan de uitvoering van de uitspraak van het Hof. Het is ook denkbaar dat de Nederlandse overheid grond vindt om dit in de Nederlandse situatie zowel de voordelen als de nadelen van BTW plicht niet te hoeven toepassen. Dit zal duidelijk worden in het bovengenoemde besluit binnen komende weken.
Voor diegene die BTW teruggave op de investeringen zou willen aanvragen, wordt aangeraden dit verzoek snel in te dienen bij de Belastingdienst. Dit kan met het zogenaamde “Opgaaf startend ondernemer niet ingeschreven” formulier.

Je kan hierbij natuurlijk ook een gespecialiseerde adviseur inschakelen. Snel indienen levert de grootste kans op BTW teruggave. Na het besluit over de regeling zou dit anders kunnen uitpakken.