“The 20 GW Challenge”

Organisator: Amelie Veenstra, namens Holland Solar – Nederlandse branchevereniging zonne-energie bedrijven.

Op 17 mei 2013 was juridisch en fiscaal adviesbureau Loyens&Loeff gastheer van het PV GRID forum met titel “The 20 GW Challenge”. Het forum vond plaats in hun kantoor in Amsterdam.
Op dit forum is ingegaan op de mogelijkheden van de inpassing van zonnestroom op de Nederlandse netten. Dit is mogelijk gemaakt door het Europese project “PV Grid” waarin belemmeringen worden onderzocht en oplossingen worden ontwikkeld voor grootschalige zonnestroom in Europa.

Het forum is bezocht door ongeveer 80 deelnemers uit leverende en installerende industrie, energiebedrijven, netbeheerders, financiers, overheden, onderzoekers en verschillende experts.

Download onderaan deze pagina het verslag en van de bijeenkomst en de presentaties van de de sprekers.

Lijst van sprekers
“A quick glance into the future: 20 Dutch GigaWatts”, professor Wim Sinke
“Barriers & solutions: PV as major electricity source”, Eclareon, Edoardo Binda Zane
“Results from the PV GRID research in Germany”, voorzitter Duitse Branchevereniging BSW, Jörg Mayer
“Technical solutions offered by the PV system”, SMA Benelux, Hessel van den Berg

 

PV GRID

Het Europese consortium PV GRID brengt een nieuw overzicht van de mogelijkheden en belemmeringen voor netkoppeling van zonnepanelen. Er is uitgebreide informatie beschikbaar gesteld op de online database www.pvgrid.eu/database waarin beschreven wordt welke procedures particulieren, bedrijven of projectontwikkelaars moeten doorlopen in de verschillende lidstaten om in het net te kunnen voeden. De informatie beschrijft administratieve, juridische en financiële aspecten van het operationeel krijgen van zonnestroom initiatieven.

Het tweejarige project PV GRID maakt onderdeel uit van het Intelligent Energy for Europe programma van de Europese Commissie. Het consortium stelt zich als doel het oplossen van technische, administratieve en wettelijke belemmeringen van netkoppeling van zonnestroominstallaties, voor particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars. Hierdoor zullen zonnestroom initiatieven gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden en dat zal de implementatie van deze schone energieopwekking stroomlijnen. Het eindrapport is beschikbaar in oktober 2014. Zowel marktpartijen uit de zonne-energiesector als netbeheerders op de distributienetten en op de midden- en hoogspanningsnetten zullen worden betrokken bij het ontwikkelen van mogelijkheden voor verbetering. Experts uit de verschillende lidstaten zullen gerichte adviezen brengen per lidstaat. Holland Solar kan deze concrete adviezen inbrengen in de nationale afspraken, regelgeving en uitvoering van SDE+.
Link naar de website van PV GRID  PVGrid