Holland Solar heeft samen met Energie Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. We staan enthousiast tegenover het feit dat de Europese Commissie onderzoekt hoe ze Power Purchase Agreements (PPA) aantrekkelijker kunnen maken en Contracts for Differences (CfD) kunnen bevorderen.  Wel zien we een aantal belangrijke aandachtspunten bij de voorstellen. Daarnaast raden we in onze reactie het verlengen van de inframarginale heffing, die in Nederland ook in consultatie is gebracht, af. Leden van Holland Solar hebben hun input kunnen leveren op de zienswijze tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp.

Hernieuwbare energie als oplossing

In 2022 kwamen we voor een grote energiecrisis te staan door een stop op de levering van gas vanuit Rusland. Het is daarom belangrijk dat de Europese Commissie nu aan de slag gaat met hervorming van de elektriciteitsmarkt. De enige manier waarop deze crisis aangepakt kan worden is door veel meer duurzame elektriciteit te produceren dan we nu op dit moment doen. Daarnaast zien we ook dat de zekerstelling van de import van voldoende gas op Europees niveau voor de korte termijn nodig is.

CfDs en PPAs

In het voorstel van de Europese Commissie wordt gevraagd hoe wordt aangekeken tegen inframarginale heffingen, eventueel in combinatie met CfDs. Holland Solar, Energie Nederland, NVDE en NWEA benadrukken dat inframarginale heffingen onwenselijk zijn en dat een verlenging investeringen in hernieuwbare energie nog meer zal gaan belemmeren dan het al doet. We willen benadrukken dat we het goed vinden dat er er steun wordt gegeven aan consumenten, maar zien hiervoor oplossingen in andere belastinginstrumenten. We hebben dit aangegeven in onze reactie op de plannen van de Europese Commissie en gaan hier in onze zienswijze op de consultatie over inframarginale heffingen op nationaal niveau, die deze week wordt gepubliceerd, verder op in.  Als er voor CfDs gekozen wordt door een lidstaat (en de inframarginale heffing als plafond gaat dienen) is dat te begrijpen, maar dienen de rechten en plichten wel met elkaar in balans te zijn: een vloerprijs en bodemprijs starten tegelijkertijd en eindigen ook op hetzelfde moment.

Verder zien Holland Solar, Energie Nederland, NVDE en NWEA het als zeer onwenselijk om met terugwerkende kracht CfDs op te leggen aan bestaande hernieuwbare energie-installaties. CfDs dienen alleen de verdere ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen. Met terugwerkende kracht overheidsmaatregelen opleggen belemmert het investeringsklimaat in zonne-energie.

Ook benadrukken de indieners dat er geen verplichtingen dienen te komen rond het inkopen van of het verkopen van typen PPA’s, dat werkt averechts. De markt voor PPA’s heeft zeer veel potentie en dient ondersteund te worden. Dat kan door kredietbeoordelingen van afnemers makkelijker te maken en vrijwillige standaard PPA-contracten te ontwikkelen.

Lees meer

We willen de Europese Commissie bedanken voor de mogelijkheid tot het indienen van een reactie op hun plannen voor de hervorming van de Europese Elektriciteitsmarkt. Hier kun je de korte versie van onze zienswijze lezen.