Europees hof zegt: Particuliere PV eigenaar is ondernemer

Vandaag heeft het Europese hof van justitie vastgesteld dat een particuliere huiseigenaar, die elektriciteit levert aan het net met zonnepanelen, aangemerkt wordt als btw-ondernemer. Wanneer Nederland deze uitspraak volgt, betekent dit dat alle PV eigenaren met een zogenaamde 'netkoppeling’ zich moeten laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer. Daarmee worden ze onderdeel van de BTW procedures en kan de BTW van de aanschaf worden teruggevraagd en moet BTW over de zonnestroomproductie worden afgedragen. Deze situatie roept meer vragen op dan Holland Solar vooralsnog kan beantwoorden. Daarom zal de vereniging zich de komende tijd nader informeren en daarover haar leden verder informeren. Het gaat hierbij in ieder geval over de volgende vragen:

Om hoeveel particulieren gaat het?
Op dit moment schatten wij in dat het in orde grootte gaat om 100.000 particulieren.

Is dit nu gunstig of ongunstig voor de PV eigenaar?
Het leidt in ieder geval tot een administratieve verzwaring voor de eigenaar. Er moet een inschrijving bij de Kamer van Koophandel komen en er moet jaarlijks of per kwartaal een aangifte omzetbelasting worden opgesteld en ingediend.
Het is nu niet goed te zeggen of dit financieel goed of slecht is. Wanneer er BTW afgedragen moet worden, mag men ook BTW (21%) terugvragen op de investering. Het verschil van wat je terugkrijgt en betaalt over de levensduur is bepalend of het goed of slecht uitpakt. De particulieren in kwestie zullen veelal in de zogenaamde kleine ondernemersregeling vallen en geen BTW hoeven af te dragen. In dat geval is het natuurlijk financieel zeer aantrekkelijk: wel terugvragen en niet betalen!

Is dit gunstig of ongunstig voor de branche?
Zonder exact te weten hoe de voor’s en tegen’s voor de klanten uitvallen, is er wederom sprake van een onzekere situatie. Dat is voor niemand gunstig. Niet voor de klanten en niet voor de bedrijven. We zullen daarom zo snel mogelijk helderheid moeten krijgen over de consequenties van deze uitspraak.

Hoe bepaal je het af te dragen BTW bedrag?
In principe heb je daar een meting van de geleverde kWh voor nodig. Lang niet iedereen meet dit. Het is nog onbekend wat de belastingdienst voor eisen aan registratie zal stellen. Vervolgens is nog onbekend wat voor kWh prijs de belastingdienst zou kiezen voor de BTW berekening.

Wat betekent dit voor de overheid?
Voor de overheid kan dit betekenen dat er nu honderdduizend BTW plichtigen bijkomen, een aantal dat jaarlijks hard zal groeien. Dit vergt veel extra administratieve handelingen, controles en informatieverstrekking.
Het terugvragen van de BTW over gekochte panelen van afgelopen jaren zou een stevige post voor de staatskas betekenen. Er is afgelopen twee jaar ongeveer 250 MW geplaatst. Er is door de huishoudens tientallen miljoenen BTW betaald door het kopen van zonnepanelen.
De belastingdienst zal een stevige dobber krijgen aan het soepel laten lopen een mogelijke teruggave of het beoordelen van kwijtscheldingen voor de afdrachten.
In het algemeen kunnen we stellen dat er nog veel nodig is om de wet- en regelgeving in Nederland zonnestroomvriendelijk te maken.

Hoe staat dit in verhouding met de ‘salderingsuitspraak’ van Minister Kamp?
De minister spreekt zich, midden in de eindonderhandelingen over een SER energieakkoord, ineens uit over de toekomstbestendigheid van het salderen. Volgens Holland Solar had hij dit beter voor zich kunnen houden en op een beter moment naar voren kunnen brengen. Holland Solar is van mening dat het overheidsbeleid consistent en transparant moet zijn om duurzame energie te laten ontwikkelen.
Wij beschouwen het als zeer ongewenst om tijdens SER onderhandelingen uitspraken te doen over een koerswijziging. Het salderen, de uitbreiding en de toekomst daarvan, is immers als onderwerp aan de onderhandelingen toegevoegd door dezelfde minister.
Holland Solar kijkt graag met de Minister mee over de toekomst van het salderen. Een toekomstbesteding vorm van salderen vraagt om een zorgvuldige afweging van kostenaanwijzingen in onze energievoorziening.
Wij nodigen de minister dan ook graag uit om hierover met ons van gedachte te wisselen en publieke uitlatingen op dit gebied achterwegen te laten.
Natuurlijk zal deze uitspraak van het Hof hierin ook meegenomen moeten worden.

 

Extra info:
http://www.loyensloeff.com/nl-NL/News/Publications/Newsletters/Pages/EnergyNewsAlertmaart2013.aspx

en
http://www.loyensloeff.com/nl-NL/News/Publications/Newsletters/EnergyNewsAlert/Energy_News_%20juni_2013.pdf

en de uitspraak
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138693&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=700610