Holland Solar is blij met de motie die in de 2e Kamer is aangenomen om zonne-energieprojecten met een SDE-subsidiebeschikking extra tijd te geven voor de realisatie. “Op dit moment vervalt de subsidiebeschikking als na 4 jaar het project nog niet gerealiseerd is. Door trage procedures en de flink gestegen prijzen van het afgelopen jaar dreigen veel projecten niet door te gaan. Met extra tijd kunnen veel van deze projecten toch gerealiseerd worden. Dat is niet alleen fijn voor de sector, maar ook belangrijk om vaart te houden in de energietransitie en om de huidige hoge energieprijzen omlaag te krijgen.”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Onze inschatting is dat er een groot aantal nieuwe zonne-energieprojecten met in totaal 1,2 TWh per jaar aan duurzame elektriciteitsproductie verloren dreigen te gaan. Dit zou betekenen dat 400.000 huishoudens niet voorzien kunnen worden van duurzame stroom. Juist nu de elektriciteitsprijzen door de hoge gasprijzen extreem hoog zijn is dat echt een probleem. Zonnestroomproductie is immers de goedkoopste vorm van elektriciteitsopwekking ter wereld.

Het probleem van de vertraagde realisatie van deze projecten heeft twee oorzaken:

  1. Trage juridische afhandeling van procedures bij de Raad van State. Door overbelasting van de Raad kan het jaren duren voor er een uitspraak komt over de vergunningverlening van een zonnepark. Tegen die tijd is soms de subsidiebeschikking al verlopen. Daar komen de nieuwe procedures voor het verkrijgen van de juiste documenten na het recentelijk vervallen van de ‘bouwvrijstelling’ voor stikstof ook nog bij.
  2. Recente prijsstijgingen van onder andere systeemcomponenten en arbeid. Door dalende prijzen van systeemcomponenten en een steeds efficiëntere installatieprocessen konden zonne-energieprojecten de afgelopen jaren steeds goedkoper gerealiseerd worden,. In 2022 is daar een kentering in gekomen. De kosten van systeemcomponenten en arbeid, en de rente voor financiering van een project, zijn het afgelopen jaar extreem gestegen. De financiering van een nieuw te ontwikkelen project is daardoor op dit moment lastig rond te krijgen. De business-case van projecten met een SDE-subsidiebeschikking die nog in aanleg/ in ontwikkeling zijn, is nu niet meer sluitend te krijgen. De verwachting is dat deze kostenstijging gelukkig tijdelijk en eenmalig is en dat de kostendaling spoedig weer inzet.

Andere projecten

De motie die op 20 december 2022 door Kamerlid Grinwis van de ChristenUnie is ingediend en ook ondertekend is door VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SGP stelt dat projecten één of twee jaar extra tijd moeten krijgen als ze om bovengenoemde redenen in de problemen komen. “Dit zal deze zonne-energieprojecten in bijzondere mate helpen om alsnog gerealiseerd te kunnen worden, en dit geldt ook geothermie- en wind op land- projecten die in een vergelijkbare positie zitten. Zo blijft de transitie naar een schone en betaalbare energievoorziening op stoom!”, aldus van Hooff.