Tijdens het begrotingsdebat van de Tweede Kamer heeft D66 Kamerlid Romke de Jong twee moties ingediend omtrent het verzekeren van gebouwen met zonnepanelen. Holland Solar is blij dat de Tweede Kamer op de hoogte is van de stand van zaken rond het verzekeren van gebouwen met zonnepanelen en actief betrokken wil blijven bij dit onderwerp. 

Garantiefonds

In de eerste motie roept de Jong op om te onderzoeken wat het risico is dat zonnepaneeldeeltjes verspreid worden als gevolg van een brand in een pand waar een zonnestroomsysteem op het dak staat. Hij noemt hierbij als mogelijke oplossing om de kosten voor het opruimen van deze zonnepaneeldeeltjes te financieren: een garantstellingsfonds. Minister Jetten reageerde positief op dit idee en heeft beloofd het nader uit te werken.

Op basis van informatie vanuit de sector zijn zonnepanelen slechts in zeer beperkte mate de oorzaak van voorkomende branden. Meestal gaat het om branden die in het gebouw zelf beginnen. Echter, met hoge brandtemperaturen en harde wind is het mogelijk dat de delen van de zonnecellen zich in de omgeving verspreiden. Het aantal keren dat dit is voorgekomen is zeer beperkt, maar de schade is groot. Daarom vindt Holland Solar het belangrijk dat hier een oplossing voor gevonden wordt, en zijn wij blij met de oproep van de Jong.

Gesprekken verzekeraars

Naast zijn oproep om een garantiefonds uit te werken voor branden met omgevingsschade vraagt de Jong de minister ook om met verzekeraars om tafel te gaan om te kijken waar knelpunten zitten bij opstalverzekeringen van panden met een zonnestroomsysteem en hoe de minister ondernemers verder kan helpen bij het verwezenlijken van hun duurzame energieambities. Holland Solar is regulier in gesprek met verzekeraars over de manier waarop de beoordeling voor de verzekerbaarheid van zonnedaken wordt ingericht.