In navolging van een Europese verordening heeft het kabinet haar plan gepresenteerd om de opbrengsten uit hernieuwbare energie, zoals zon en wind af te romen. Doordat deze productie  ruime winsten zou maken door de hoge elektriciteitsprijzen als gevolg van de Russische invasie in de Oekraïne. Daartoe wordt er een plafond in de prijs gesteld waarboven eigenaren van zonnestroominstallaties de meerprijs moeten afdragen.

Holland Solar kan (vooralsnog) uit de voeten met de manier waarop de Rijksoverheid invulling geeft aan de Europese Verordening die voorziet in het afromen van opbrengsten uit duurzame energie. Die verordening is een gegeven, het Rijk vult de keuzeruimte navolgbaar in. Hoewel het plafond van €130 euro per MWh verder is aangescherpt ten opzichte van het minimum van €180 euro per MWh uit de EU-verordening, sluit deze aan op de regeling in omliggende landen. Het Rijk heeft in deze eerste schets een systematiek ontwikkeld die de belasting op de juiste plek laat neerslaan, namelijk daar waar ook echt winst gemaakt wordt – en dus niet alle hernieuwbare installaties ongeacht of daar ‘overwinsten’ worden verdiend. Het is voldoende werkbaar dat de marktinkomsten per maand worden bepaald en alleen installaties van meer dan 1 MWp meetellen. Dit biedt zeker voor veel zonnestroomprojecten op daken en kleine velden uitkomst, omdat zij geen grote administratieve lasten zullen ondervinden. 

Holland Solar directeur Wijnand van Hooff: “Voor veel huishoudens en ondernemers zijn dit hele moeilijke tijden. Tegen die achtergrond is deze maatregel begrijpelijk. Dit is echter niet de structurele oplossing voor het probleem. Er is simpelweg meer wind- en zonne-energie nodig om de elektriciteitsprijzen langdurig omlaag te krijgen. Alleen met meer wind- en zonne-energie zullen we als samenleving overvloedige goedkope groene elektriciteit tot onze beschikking hebben. De Nederlandse zonne-energiesector staat klaar om op te schalen en deze ambitie waar te maken.”

Zie ook ons recente plan om met meer zon, aardgas te vervangen op. 

Webinar ministerie EZK 

Het ministerie van EZK houdt op 9 december van 10.00 tot 11.30 uur een webinar voor elektriciteitsproducten om duidelijkheid te geven hoe de inframarginale heffing hen kan raken. Wij moedigen al onze leden aan om deel te nemen aan dit digitale evenement.