Stichting OPEN is sinds 1 maart 2021 verantwoordelijk voor de verwerking van elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen die niet meer gebruikt worden. In deze rol stelt OPEN de tarieven vast voor de afvalbeheerbijdrage die producenten en importeurs van deze producten betalen voor de verwerking van deze apparaten. Verwacht wordt dat de afvalstromen vanuit zonnepanelen in de komende tijd toe zal nemen. In voorbereiding daarop is het van groot belang dat de financiering van de verwerking geborgd wordt. Daarom gaat per 1 juli 2023 de afvalbeheerbijdrage omhoog naar EUR 0,04 per kg.

“Onderdeel van het groeien en professionaliseren van onze sector is ook voldoende aandacht besteden aan circulariteit. Dit voorstel is een belangrijke stap om hier nader invulling aan de geven”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar.

Tarief volgens een omslagstelsel

Tot en met 2022 werd de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen berekend door de kosten die in een jaar optreden om de afvalstromen vanuit zonnepanelen te verwerken, verdeeld over alle zonnepanelen die in ditzelfde jaar de markt op komen. Dit wordt een omslagstelsel genoemd. Momenteel laag: de afvalstroom is klein en tegelijkertijd ook worden veel zonnepanelen verkocht. Er is geen waarborg achter de hand voor situaties waarbij de afvalstromen onverwacht sterk toenemen of verkopen achterblijven op de verwachtingen. Dit kan leiden tot grote verschillen tussen de afvalbeheerbijdragen van jaar op jaar, zelfs wanneer de kosten per paneel gelijk blijven. Dit probleem zal toenemen naarmate de afvalstroom groeit.

Met een waarborgfonds kunnen onzekerheden worden opgevangen, wordt voldaan aan de eis van de overheid voor continuïteit, kunnen tarieven beperkt blijven en ontstaat er een voorspelbaarheid in de markt. Daarom kiest OPEN dan ook voor de inrichting van een waarborgfonds. Om dit goed in te kunnen richten is er een wijziging van de afvalbeheerbijdrage nodig.

Afvalbeheerbijdrage per 1 juli 2023

Om de markt de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op deze wijziging, blijft de afvalbeheerbijdrage van 2022 (EUR 0,0065 per kilogram) gehandhaafd tot 1 juli 2023. Vanaf 1 juli 2023 wordt de nieuwe afvalbeheerbijdrage EUR 0,04 per kilogram voor alle panelen die vanaf deze datum nieuw op de Nederlandse markt worden gezet. Deze vaste bijdrage geldt tot en met 2025.

Vragen?

Holland Solar vertegenwoordigd samen met Zonnepanelen Recycling Nederland de sector bij OPEN. Heb je vragen over de tariefstijging? Stuur dan een mail naar Jasper Ensing (jasper.ensing@hollandsolar.nl). Wil je meedenken over het recyclen van zonnepanelen? Wordt dan lid van de werkgroep circulariteit, ook hiervoor kun je contact opnemen met Jasper.