Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een voorstel ingediend voor de wijziging van de maatregelenlijst van de omgevingsregeling. Dit zijn maatregelen die bedoeld zijn om invulling te geven aan de energiebesparingsplicht. Holland Solar heeft een reactie ingediend op de wijziging.

Verplicht energie besparen

De omgevingsregeling is bedoeld voor organisaties die meer dan 50.000 kwh of 25.000 m3 gas equivalent gebruiken. Zij moeten verplicht energie besparen. Om dit te doen moeten ze maatregelen nemen die staan opgenomen in de maatregelenlijst van de omgevingsregeling.

Zonnestroom op de lijst

Holland Solar is positief over het voornemen van de Ministeries om de maatregelenlijst te actualiseren en zonnestroomsystemen hierin mee te nemen.

Neem ook zonnewarmte mee

Holland Solar ziet ook ruimte voor verbetering van de lijst. Op dit moment worden zonneboilers expliciet niet opgenomen, omdat de terugverdientijd van deze systemen te hoog zou liggen, ruim boven de vijf jaar.

Uit een rapport van CE Delft uit juni 2022 is gebleken dat de terugverdientijd van zonneboilers niet zo ver meer boven de vijf jaar ligt. Daarnaast zien wij in de praktijk dat bij een goede dimensionering van zonnewarmte systemen, deze terugverdientijd ook onder de vijf jaar kan komen. Met de huidige energieprijzen, die waarschijnlijk nog een langere periode op een vergelijkbare hoogte zullen blijven, moeten gebouweigenaren alle mogelijkheden om te verduurzamen kunnen toepassen. Holland Solar pleit er daarom voor om zonneboilers wel op te nemen in de maatregelenlijst.

Naast zonneboilers vinden we het ook noodzakelijk dat PVT systemen worden meegenomen. Deze techniek is de ultieme combinatie van duurzame warmte en elektriciteit opwekking en maakt zeer efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte op daken.

Onze reactie 

Holland Solar is blij dat er gereageerd kan worden op de wijziging van de maatregelenlijst van de omgevingsregeling. De brancheorganisatie nodigt de Ministeries uit om in gesprek te gaan over de voorgestelde toevoegingen aan de regeling

Lees hier de reactie van Holland Solar op de maatregelenlijst van de omgevingsregeling.