Hoeveel ruimte is er nodig voor de Nederlandse zonnestroom ambities voor 2050? En hoe kunnen die panelen verdeeld worden over ons land? Dit is wat Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar, samen met Marc Londo (NVDE en Universiteit Utrecht), Robin Quax (TKI Urban Energy), Taco Kuijers (Generation Energy), Jaap Witte (Generation Energy), Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht) en Wim Sinke (Universiteit van Amsterdam en TNO) heeft onderzocht. De ruimtelijke mogelijkheden voor zonne-energie om te voorzien in onze duurzame energiebehoefte zijn enorm. Het onderzoek is recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Solar Energy.

De resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg ruimte is voor zonne-energie om een hele grote bijdrage te leveren aan de energievoorziening van Nederland. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit zouden daken de voorkeur kunnen krijgen, maar voor de gewenste snelheid van implementatie zal gekozen moeten worden om ook op andere oppervlakken in Nederland zonnestroomsystemen te installeren.  De systemen kunnen op verschillende ondergronden of manieren geplaatst worden. Denk bijvoorbeeld aan: op daken, langs snelwegen, op water of in combinatie met landbouw. Door de grote schaal en hoge implementatiesnelheid van grootschalige zonnestroom-projecten in de infrastructuur, op land en op water kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het tijdig behalen van de klimaatdoelstellingen.

Het potentieel wordt nog groter als zonnestroomsystemen efficiënter worden. Efficiëntere zonnepanelen betekent dat er in totaal minder van nodig zijn dan van panelen met de huidige efficiëntie. Daarom is het van belang om ook op onderzoek en ontwikkeling van zonnestroomsystemen in te zetten.

Lees verder

Lees hier het artikel “of photovoltaics deployment policies in the Netherlands“ in Solar Energy. Het uitgebreide rapport 'het ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland', waar de publicatie op gebaseerd is, kun je hier vinden.