Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft de Tweede Kamer een voorstel gestuurd om de eisen voor zonnepanelen in de Regeling Groenprojecten te wijzigen. Meerdere van de gestelde eisen belemmeren momenteel aanvragen van bedrijven in de zonnestroomsector. In de zienswijze die Holland Solar indiende bij de aangekondigde wijzigingen van de regeling, waarschuwde Holland Solar al voor de onmogelijkheid van het uitvoeren van verschillende eisen. De branchevereniging is daarom blij dat de minister hier nu mee aan de slag gaat en bekend heeft gemaakt in ieder geval een van de obstakels te wijzigen.

De regeling Groenprojecten is bedoeld om duurzame en innovatieve projecten te financieren. Hier vallen ook grootschalige zonne-energieprojecten onder.

De eis in de regeling Groenprojecten

In de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten voor het kalenderjaar 2022 is een eis opgenomen dat bij het opwekken van energie door middel van ‘fotovoltaïsche cellen’ de energieopbrengst van de zonnepanelen berekend moet worden volgens de norm IEC 61853-3. Deze eis is in de Regeling Groenprojecten 2022 opgenomen, omdat hiermee volgens de Staatssecretaris de energieopbrengst van de verschillende zonnepanelen beter vergeleken zou kunnen worden.

Holland Solar begrijpt de roep vanuit het Ministerie om de opgewekte hoeveelheden elektriciteit te standaardiseren. Het is echter onmogelijk om de hoeveelheid energie die wordt opgewekt vooraf te voorspellen, omdat dit afhankelijk is van verschillende aspecten, zoals het weer, de opstelling, onderhoud etc. In de praktijk wordt daarom gerekend met een maximale vermogensindicatie. Dit betekent dat de fabrikant getest heeft welk vermogen er maximaal opgewekt kan worden door het zonnepaneel op één gegeven moment. Dit kan goed dienen als vergelijkingsfactor tussen verschillende typen zonnepanelen.  

Van groot belang

De Regeling Groenprojecten is voor de zonne-energiesector van groot belang. De overgrote meerderheid van ontwikkelaars van grootschalige zonnestroomprojecten maakt gebruik van de regeling. Holland Solar is daarom opgelucht dat de Minister ziet dat deze eis niet uitvoerbaar is en de Tweede Kamer een voorstel heeft gestuurd om de eisen voor zonnepanelen in de Regeling Groenprojecten te wijzigen. Holland Solar blijft met het Ministerie in gesprek om de andere voorwaarden in de regeling ook haalbaar en uitvoerbaar te maken.

Lees hier de volledige zienswijze van Holland Solar ten aanzien van de groenregeling.