In april heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het concept online gezet voor een regeling voor de verduurzaming van Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Holland Solar heeft in de consultatie voor deze regeling gepleit voor het opnemen van PVT en BIPV op de maatregelenlijst met maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. In de uiteindelijke regeling wordt nu wel rekening gehouden met deze technieken, mits ze worden gecombineerd met dakisolatie of een medium voor de opslag van de energie. Holland Solar is blij met deze invulling van de regeling!

BIPV

In haar reactie op de consultatie liet Holland Solar weten dat BIPV een goede oplossing is voor het opwekken van zonnestroom op gebouwen die daarvoor normaal gesproken niet geschikt zijn. Bijvoorbeeld door het integreren van zonnecellen in gevels of door het plaatsen van panelen in historische gebouwen zonder dat het bestaande karakter van het gebouw wordt aangetast. Bijkomend effect van het stimuleren van BIPV is dat deze techniek in de toekomst kan zorgen voor een gigantische toename aan plekken waar zonnestroom opgewekt kan worden.

De opname van de voorwaarde om zonnestroom (‘PV') te combineren met het vervangen of verbeteren van de dakisolatie is extra gunstig voor BIPV. Doordat bij het isoleren van het dak, de dakhuid vervangen moet worden, is het extra aantrekkelijk om een BIPV installatie te plaatsen. BIPV biedt namelijk de mogelijkheid om zonnecellen in het dak te verwerken: onder andere in dakpannen of grotere ‘indakpanelen’.

PVT

PVT zal niet alleen de warmtapwater en ruimteverwarming vraag in een gebouw verduurzamen, maar geeft ook op lokaal niveau invulling aan de elektriciteitsvraag van een gebouw. Deze opkomende techniek biedt veel mogelijkheden voor onder andere gebouwen met relatief kleinere dakoppervlaktes of grotere warmtevraag. Daarom is PVT volgens Holland Solar uitermate geschikt bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Deze vorm van zonne-energie opwek wordt nu ook expliciet meegenomen in de regeling.

DUMAVA-subsidieregeling

Deze regeling heeft tot doel eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in een combinatie van verduurzamingsmaatregelen of een integraal verduurzamingsproject voor het verbeteren van de energieprestatie van maatschappelijk vastgoed. De regeling loopt van 2022 t/m 2024. De huidige opgezette regeling heeft betrekking op de eerste twee jaar en heeft een subsidieplafond van 150 miljoen euro. Voor 2024 volgt er een gewijzigde regeling op basis van de geleerde lessen uit de vorige aanvraagronden. Zo kan de regeling in dat jaar beter worden toegespitst op de behoefte van de doelgroep.