Met de SDE++ is er in 2021 voor 3.790 megawattpiek aan zonnestroom-, 5 megawattpiek aan zonthermie- en 4 megawattpiek aan zon-PVT met warmtepomp projecten goedgekeurd. Indien de elektriciteitsprijs ergens de komende 15 jaar stevig zou dalen dan wordt aan deze projecten subsidie uitgekeerd. Hierdoor biedt de overheid de zekerheid dat zonne-energie projecten rendabel ontwikkeld kunnen worden in Nederland. Daar zijn wij als branchevereniging voor de zonne-energiesector natuurlijk ontzettend blij mee. We feliciteren onze leden, die nu keihard aan de slag gaan met het bouwen van hun zonne-energieprojecten.

Met het positief beschikken van 3.790 megawattpiek aan projecten komen we een stap dichter in de buurt van 55% CO2- reductie in 2030. Echter, zijn we er nog lang niet. De vraag naar elektriciteit zal tot 2030 naar verwachting bijna verdubbelen. De zonne-energiesector staat klaar om die vraag op een maatschappelijk betrokken manier in te vullen.

Ontwikkelen van projecten met draagvlak

Holland Solar vindt het positief om te zien dat er over de hele linie, van kleine tot grote projecten veel aandacht is voor het betrekken van de lokale omgeving. Solarmagazine stelde een top 10 op van zonneprojecten uit de SDE++ die gaan zorgen voor het grootste aantal megawattpiek. De top-10 van Solarmagazine maakt inzichtelijk dat ook bij deze grote zonnestroom projecten de omgeving nadrukkelijk betrokken wordt. In de projecten wordt onder andere veel samengewerkt met lokale agrariërs en andere omwonenden. Door de omgeving te betrekken bij de inrichting van het zonnepark ontstaat er meer draagvlak voor de ontwikkeling ervan.

Ook opvallend is dat bij deze projecten meer dan ooit te voren wordt gewerkt aan het verbeteren van de ecologische waarden en biodiversiteit van het gebied. Door zonneparken goed te ontwerpen en beheren kan de biodiversiteit flinke sprongen vooruit maken. Hoe dit optimaal te doen onderzoeken onze leden gezamenlijk met de Wageningen Universiteit en verschillende andere partners in het EcoCertified-project. Bij alle projecten op land en dak gaan we ervanuit dat onze respectievelijke gedragscodes worden gebruikt.

Gedragscode Zon Op Land 

Deze gedragscode focust zich op omgevingsparticipatie, landschappelijke inpassing en de ecologische inpassing van zonneparken. Met de code erkennen de organisaties die de gedragscode ondertekend hebben dat zon op land nodig is voor het halen van de doelen van de energietransitie. Daarvoor zullen leden van Holland Solar wel de volgende principes hanteren:

  1. Betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.
  2. Door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde bieden aan de omgeving: de natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan; omwonenden zullen mee kunnen profiteren.
  3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede bodemkwaliteit).

Bekijk hier de gedragscode.

Gedragscode Zon op Grote Daken

Daarnaast heeft Holland Solar afgelopen jaar de Gedragscode Zon op Grote Daken gelanceerd. Met de ‘gedragscode zon op grote daken’ willen wij als Holland Solar duidelijkheid verschaffen aan dakeigenaren en andere stakeholders over hoe een goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd op grote daken waar zonnestroomsystemen worden aangelegd met meer dan 140 panelen. De gedragscode hanteert drie basisprincipes:  

  1. Grootschalige zonnestroomdaken zijn in principe veilig;
  2. Grootschalige zonnestroomdaken worden voor een lange periode geëxploiteerd. Gedurende de gehele levensduur van een zonnestroomsysteem dient deze veilig en betrouwbaar te zijn.
  3. Door op een eerlijke en transparante wijze te werken, streven partijen ernaar om voldoende vertrouwen te creëren om de noodzakelijke versnelling in de energietransitie te bewerkstellingen. 

Lees meer over deze basisprincipes in de gedragscode.