Afgelopen woensdag is een belangrijke toetsing van de lidstaten, nodig voor het besluit over de importheffing op Chinese PV panelen, om procedurele redenen uitgesteld. In plaats hiervan worden de lidstaten gevraagd voor volgende week vrijdag hun mening schriftelijk kenbaar te maken.
Over 1 tot 2 weken zullen we meer horen over het besluit dat de commissie in deze zaak neemt. Er wordt dan uitspraak gedaan of er per 6 juni een voorlopige importheffing wordt ingesteld en hoe hoog die gaat worden.
Minister Kamp is tegen een heffing en heeft dat de Kamer meegedeeld. Voor de andere lidstaten is het beeld van voor- en tegenstanders niet duidelijk. We kunnen hieruit concluderen dat zich kennelijk geen robuuste meerderheid aftekent van landen die tegen zijn, waardoor de kans op een voorlopige importheffing groot lijkt.
In de media circuleren nu berichten die aangegeven dat het om een significante heffing gaat in orde grootte van 30% tot 70%.
Holland Solar heeft de afgelopen weken een enquête over de te verwachten gevolgen van een eventuele importheffing onder haar leden uitgezet. De resultaten zullen we snel uitwerken en publiceren.

Gerard van Amerongen
Voorzitter Holland Solar