De afgelopen dagen circuleren berichten in de pers over een op handen zijnde voorlopige uitspraak van de Europese commissie met betrekking tot een importheffing op Chinese import van PV panelen. Het lijkt er op dat Commissaris van Handel de heer de Gucht de Commissie a.s. woensdag zal inlichten over zijn bevindingen. Er wordt in de berichtgeving gesteld dat dit zal gaan leiden tot de invoering van een voorlopige importheffing per 6 juni aanstaande De hoogte van een importheffing is nog niet bekend.
In december van dit jaar zal deze mogelijke importheffing door de Europese lidstaten bekrachtigd moeten worden. Minister Kamp heeft verklaard dat Nederland tegen een importheffing is.

Vrije handel
Holland Solar is van mening dat een vrije, transparante en eerlijke mondiale markt uiteindelijk leidt tot een gezonde marktontwikkeling voor zonnestroom. Oneigenlijke subsidiëring van producerende bedrijven en dumpingpraktijken bij de afzet dragen hieraan niet bij en moet zo snel mogelijk stoppen. Een importheffing is een strafmaatregel maar helaas ook een belemmering voor vrije handel.

Ondanks het feit dat de zonnestroommarkt de afgelopen jaren sterk groeit in Nederland, is het wel een kwetsbare markt. Er zijn veel, vaak nieuwe, bedrijven actief op zonnestroom waardoor de onderlinge concurrentie sterk is. De concurrentie speelt zich bovendien sterk op de prijs af en marges zijn hierdoor laag. Een importheffing kan daarom van sterke invloed zijn op de Nederlandse marktontwikkeling.

Holland Solar wil er op wijzen dat de prijs voor zonnepanelen één onderdeel vormt van de prijs die de eindklant voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie betaalt. Andere kostenaspecten zijn de omvormer, de arbeidskosten voor de montage en een marge voor de handel. De prijs van het paneel zelf heeft voor ongeveer 50% invloed op de eindprijs.

Leden enquête
Om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van een importheffing op de Nederlandse marktontwikkeling organiseert Holland Solar een enquête onder haar leden. De resultaten van de enquête zullen volgende week bekend worden en geven ons een beter inzicht in de consequenties van een eventuele importheffing.