We nodigen u van harte uit voor ons symposium dat gaat over korte en lange termijn oplossingen voor de elektriciteitsnetten in combinatie met zonnestroom.

“The Dutch 20 GW Challenge”
Naar een grootschalige integratie van zonnestroom in de Nederlandse netten.


De toekomst van de elektriciteitsnetten staan ter discussie: wat moet er op korte en lange termijn gedaan worden om de netten geschikt te maken voor het opnemen en distribueren van stroom uit zonnepanelen. Hier zitten verschillende fysieke, organisatorische, financiële en wettelijke aspecten aan. Op het forum op 17 mei gaan we daarop in, mede geïnspireerd op ervaring uit andere Europese landen.

Dit symposium is in het kader van een Europees project genaamd “PV Grid” (opvolger van “PV Legal”) waarin knelpunten geïnventariseerd worden en oplossingen ontwikkeld worden. Zie ook aangehecht foldertje over dit project. In Nederland nog amper sprake van knelpunten voor zonnestroom in de netten. Holland Solar wil bijdragen aan een goede voorbereiding voor de verwachte stevige groei van zonnestroom.

Voertaal zowel Engels als Nederlands
Vanwege het Europese karakter van het forum is de eerste helft in het Engels, waarbij vragen wel in het Nederlands gesteld kunnen worden. Het debat-gedeelte is in het Nederlands. U kunt er ook voor kiezen om het Nederlandse deel bij te wonen. U krijgt na het Engelstalige gedeelte en Nederlandse samenvatting.

Alle betrokkenen zoals netbeheerders, ACM, EZ, experts, studenten, PV industrie, energiebedrijven en intermediairs zijn van harte welkom. Nodig gerust ook uw relaties uit. Iedereen mag tijdens, en voorafgaand aan het symposium input geven.

Programma:
13:00 Welkom
Sessie 1 (English) Towards a large scale development of PV in Europe and in the Netherlands

  • Short overview of Challenges towards 20 GW in the NL, Wim Sinke
  • Results from the PV GRID research in Germany BSW, Mr. Mayer
  • Technical solutions offered by the PV system, SMA Benelux. Mr H. van den Berg

15:00- 15:30 PAUZE
Sessie 2 (Nederlands) Debat over uitdaging in Nederlandse infrastructuur
Samenvatting van Sessie 1 Met netbeheerders en andere experts, o.a. met

  • Annelies Huygen, centrum Energievraagstukken, TNO.
  • Roland Vlam en Niels Müller, Loyens & Loeff
  • Hessel van den Berg, SMA Benelux

17:00 Netwerkborrel

“The Dutch 20 GW Challenge” Naar een grootschalige integratie van zonnestroom in de Nederlandse netten.
17 mei, 13:00 - 17:00 uur
Locatie Loyens&Loeff in Amsterdam
Fred. Roeskestraat 100
Toegang is gratis
Aanmelden bij amelie.veenstra[at]hollandsolar.nl

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van het forum en het PV Grid project? Geef dan ook uw naam door.