Bouwbedrijven moeten aan steeds strengere eisen voldoen als het gaat om de milieu-impact die wordt veroorzaakt door de gebruikte componenten in nieuwbouwwoningen en -kantoren.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) score laat zien wat de impact is van het bouwen een gebouw op het milieu. De MPG-score wordt bepaald aan de hand van de milieu-impact van materialen die gebruikt worden bij het bouwen van een gebouw. Een lagere MPG-score staat voor een lagere milieubelasting. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een kantoor groter dan 100 m2 en nieuwbouwwoningen de MPG-score maximaal 0,8 mag zijn. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge liet tijdens het startcongres van Lenteakkoord 2.0. weten dat hij de MPG versneld af wil bouwen naar 0,5 voor 2025. 

Maar één zonnepaneel 

In de Nationale Milieudatabase (NMD) is per component vastgelegd wat de MPG-score is. Op dit moment is in de NMD maar één type zonnepaneel opgenomen. De overige typen zonnepanelen en zonneboilers zijn slechts ‘forfaitair’ in de NMD opgenomen. Als deze vormen van zonne-energie worden toegepast op een gebouw, heeft het een flinke negatieve impact op de MPG-score. Bij aanscherping van de maximale MPG-score, maar ook op dit moment al, kan dit ertoe leiden dat bouwbedrijven ervoor zullen kiezen om geen zonne-energiesystemen op te nemen in hun project. Dit terwijl veel zonne-energiebedrijven juist bezig zijn om de milieu-impact veroorzaakt door de componenten van hun zonne-energiesystemen te verminderen. Registratie van zonne-energiesysteemcomponenten in de NMD is echt noodzakelijk om in de toekomst nog opgenomen te kunnen worden in bouwprojecten.

Werkgroep Circulariteit

Recent heeft het bureau van Holland Solar de werkgroep Circulariteit gestart. Deze werkgroep houdt zich onder meer bezig met de betere registratie van zonne-energiesystemen in de NMD. Voor meer informatie kun je mailen naar jasper.ensing@hollandsolar.nl.