De gevolgen van de Russische inval in Oekraïne maken pijnlijk duidelijk waarom we voor cruciale leveranties niet afhankelijk moeten zijn van één land. De behoefte aan meer lokale productie van duurzame energie is daardoor groter en urgenter dan ooit. Dat erkent ook Frans Timmermans, Eurocommissaris voor Klimaat en tevens vice-voorzitter van de Europese Commissie.

Op dinsdag 8 maart kwam de Europese Commissie met een plan om Europese afhankelijkheid van Russisch gas versneld af te bouwen. Volgens dit plan moet er steviger worden ingezet op energiebesparing en is ook flink meer capaciteit nodig voor de productie van wind- en zonne-energie.

“Om daadwerkelijk onafhankelijk te kunnen worden van de import van olie en gas uit Rusland zullen Europese, en ook Nederlandse, duurzame energieambities aanzienlijk naar boven moeten worden bijgesteld. Dat is nodig en ook mogelijk. De Nederlandse zonne-energiesector is er klaar voor om op korte termijn extra op te schalen”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar.

Potentie van zonne-energie in Nederland

“Op dit moment staat er al meer dan 14 GWp aan zonnestroomvermogen in Nederland geïnstalleerd waarmee 10% van het elektriciteitsgebruik in Nederland kan worden afgedekt. En dit is pas het begin: uit een recente studie uitgevoerd door TKI Urban Energy en Generation Energy blijkt dat het ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland enorm is”. Naar verwachting zal het zonnestroomvermogen in Nederland de komende 10 jaar nog verdrievoudigen. Daarnaast is de opmars van zonnewarmte in Nederland pas net uit de startblokken gekomen. Als de implementatie van zonnewarmte echt loskomt dan gaat dat ook nog een enorme bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons energiesysteem. Er is in de gebouwde omgeving nota bene vooral behoefte aan ruimteverwarming. Kortom, 'we ain’t seen nothing yet’!

Dat zonne-energie nu al in Nederland een rol van betekenis speelt op de vorming van de energieprijzen blijkt uit een recente publicatie van Energeia waarin wordt beschreven hoe de energieprijzen op de ‘dagvooruitmarkt’ in Nederland afgelopen week inzakte op het moment dat de zon in Nederland ging schijnen en weer opliep op het moment dat de zon onderging. Nog meer zonnestroom in het Nederlandse energiesysteem zal de energieprijzen dus nog verder kunnen drukken, een heel prettig effect in deze tijd van extreem hoge en volatiele energieprijzen.