Zonnewarmte

De Nederlandse zonnewarmtemarkt heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De markt voor kleinschalige, dakgebonden zonnewarmtesystemen laat door de invoering van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) sinds 2016 een stevige groei zien. De markt voor (middel)grote grond- en dakgebonden zonnewarmtesystemen laat gedreven door de SDE+-regeling, eveneens een groei zien.

Onderstaande grafiek toont het totaal in Nederland geïnstalleerde zonnewarmtevermogen in de periode 2008-2019, uitgedrukt in vierkante meter collectoroppervlak (bron: Centraal Bureau voor Statistiek, CBS). Noot: Jaarlijks worden er enkele duizenden vierkante meters collectoroppervlak van installaties die het einde van hun levensduur bereikt hebben, uit gebruik genomen.