SDE+

Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bevordert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland. Zowel voor zon-PV (zonnestroom, zonnepanelen) als zonthermie (zonnewarmte, zonnecollectoren) kan men SDE+-subsidie aanvragen.

De SDE+ 2020 heeft 2 openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2020 is gesloten. De minister maakt het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend via een Kamerbrief.

De SDE+-regeling kent de volgende aanvraagcategorieën:

 • Zon-PV met een vermogen van ≥ 15 kilowattpiek (kWp) en < 1 megawattpiek (MWp) en een grootverbruikersaansluiting.
 • Zon-PV met een vermogen van ≥ 1 megawattpiek (MWp) en een grootverbruikersaansluiting.
 • Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kilowattth en < 1 megawattth en afgedekte zonnecollectoren.
 • Zonthermie met een vermogen ≥ 1 megawattth en afgedekte zonnecollectoren.

Subsidiebedragen
Per kalenderjaar worden het budget van de SDE+-regeling en de basisbedragen (subsidiebedragen) bekendgemaakt. In 2020 is er een voorjaars en een najaarsronde. Alle details over de SDE+-regeling vindt men op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Tussenstand realisatie zon-PV
Sinds 2014 is er een groot volume aan PV-projecten gehonoreerd binnen de SDE+-regeling. De tussenstand qua realisatie van deze projecten is als volgt:

 • 2014: 2.973 stuks, 882,6 megawattpiek 
 • 2015: 48 stuks, 11 megawattpiek 
 • 2016 (ronde 1): 831 stuks, 178,75 megawattpiek 
 • 2016 (ronde 2): 2.047 stuks, 971 megawattpiek 
 • 2017 (ronde 1): 4.386 stuks, 2.353,9 megawattpiek 
 • 2017 (ronde 2): 3.945 stuks, 1.911 megawattpiek 
 • 2018 (ronde 1): 4.369 stuks, 2.570 megawattpiek
 • 2018 (ronde 2): 4.411 stuks, 2.953 megawattpiek
 • 2019 (ronde 1): 4.864 stuks, 3.013 megawattpiek
 • 2019 (ronde 2): 7.525 stuks, 6.223 megawattpiek
 • 2020 (ronde 1): 6.882 stuks, 3.440 megawattpiek