SDE+

Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bevordert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland. Zowel voor zon-PV (zonnestroom, zonnepanelen) als zonthermie (zonnewarmte, zonnecollectoren) kan men SDE+-subsidie aanvragen.

De SDE+ 2018 heeft 2 openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is gesloten. De minister maakt het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde voor de zomer 2018 via een Kamerbrief bekend.

De SDE+-regeling kent de volgende aanvraagcategorieën:

 • Zon-PV met een vermogen van ≥ 15 kilowattpiek (kWp) en < 1 megawattpiek (MWp) en een grootverbruikersaansluiting.
 • Zon-PV met een vermogen van ≥ 1 megawattpiek (MWp) en een grootverbruikersaansluiting.
 • Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kilowattth en < 1 megawattth en afgedekte zonnecollectoren.
 • Zonthermie met een vermogen ≥ 1 megawattth en afgedekte zonnecollectoren.

Subsidiebedragen
Per kalenderjaar worden het budget van de SDE+-regeling en de basisbedragen (subsidiebedragen) bekendgemaakt. In 2018 is er een voorjaars en een najaarsronde. Het budget voor de voorjaarsronde 2018 bedroeg 6 miljard euro. De minister maakt het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde voor de zomer van 2018 via een Kamerbrief bekend. Alle details over de SDE+-regeling vindt men op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Tussenstand realisatie zon-PV
Sinds 2014 is er een groot volume aan PV-projecten gehonoreerd binnen de SDE+-regeling. De tussenstand qua realisatie van deze projecten is als volgt:

 • 2014: 2.973 stuks, 882,6 megawattpiek (nog te realiseren 315,26 megawattpiek)
 • 2015: 48 stuks, 11 megawattpiek (nog te realiseren 4,71 megawattpiek)
 • 2016 (ronde 1): 831 stuks, 178,75 megawattpiek (nog te realiseren 110,31 megawattpiek)
 • 2016 (ronde 2): 2.047 stuks, 971 megawattpiek (nog te realiseren 905,34 megawattpiek)
 • 2017 (ronde 1): 4.386 stuks, 2.353,9 megawattpiek (nog te realiseren 2.333,08 megawattpiek)
 • 2017 (ronde 2): 3.945 stuks, 1.911 megawattpiek (nog te realiseren 1.910,80 megawattpiek)
 • 2018 (ronde 1, nog in behandeling): 4.369 stuks, 2.570 megawattpiek