ISDE-subsidie zonneboilers

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft eindgebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De ISDE-regeling is van toepassing voor:

  • particulieren;
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Subsidiebedragen
Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE-regeling stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) specifieke technische eisen. De eisen, goedgekeurde typen en subsidiebedragen voor zonneboilers zijn hier te bekijken.

Tussenstand
In januari tot en met maart 2020 zijn er 14.058 aanvragen ingediend voor 17.293 apparaten. De geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 25 miljoen. De geschatte budgetclaim 2020 is inclusief particuliere aanvragen. Hierbij gaat het ook om de aanvragen die opnieuw zijn ingediend vanwege budgetuitputting in 2019 en particuliere aanvragen die onder een overgangsbepaling vallen.