ISDE-subsidie zonneboilers

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft eindgebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De ISDE-regeling is van toepassing voor:

  • particulieren;
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Subsidiebedragen
Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE-regeling stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) specifieke technische eisen. De eisen, goedgekeurde typen en subsidiebedragen voor zonneboilers zijn hier te bekijken.

Tussenstand
De ISDE-regeling loopt tot en met 31 december 2020. Per kalenderjaar worden het subsidiebudget en de hoogte van de subsidiebedragen bekendgemaakt. In 2018 is er een beschikbaar subsidiebudget van 100 miljoen euro. Tot en met eind mei is er voor circa 34 miljoen euro subsidie aangevraagd. Zonneboilers zijn daarbij goed voor circa 4 procent van het geclaimde subsidiebudget.