Aanvragen lidmaatschap Holland Solar

Holland Solar, opgericht in 1983, is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Als branchevereniging zorgen we er samen met de markt voor dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt.

Meer informatie
Meer informatie over onze branchevereniging vindt u op de volgende plaatsen:

5 redenen om lid te worden van Holland Solar:
Er zijn tal van redenen om lid te worden van Holland Solar. We hebben de belangrijkste redenen voor u op een rij gezet:

 1. Invloed - laat uw stem horen
  U kunt de manier waarop de zonne-energiemarkt zich evolueert beïnvloeden en zonne-energie helpen positioneren als de belangrijkste energiebron van de toekomst. Holland Solar is hét aanspreekpunt voor de overheid als het om zonne-energie gaat. De branchevereniging is dan ook betrokken bij alle belangrijke dossiers: van de salderingsregeling tot de SDE+-regeling en de ISDE-subsidie.
 2. Informatie - loop één stap voor
  U krijgt als eerste alle informatie over actuele ontwikkelingen in de branche, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technieken en nog veel meer.
 3. Zakelijke contacten - ondernemen doet men niet alleen
  Ondernemen doet men niet alleen. Holland Solar brengt zonne-energieondernemers in contact met collega’s en geeft hen de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen. Holland Solar informeert en verbindt zoveel mogelijk partijen in de Nederlandse zonne-energiesector.
 4. Branchekwaliteit - samen sterk voor een volwassen en professionele sector
  Holland Solar werkt samen met haar leden actief aan de verdere professionalisering van de branche, onder meer door het borgen van kwaliteit en veiligheid. Holland Solar is samen met haar leden dé aanjager van professionalisering van de Nederlandse zonne-energiesector!
 5. Zichtbaarheid - met Holland Solar staat er een sterk merk achter uw bedrijf
  Holland Solar-leden voldoen aan de toelatingscriteria van onze branchevereniging en mogen gebruikmaken van het Holland Solar-logo als herkenbaar label. Ons gezamenlijke merk staat voor vakmanschap en kwaliteit en dat dragen we samen uit!

Contributie Holland Solar
De contributiestructuur van Holland Solar voor het kalenderjaar 2018 is als volgt:

Type lidmaatschap

Criterium

Contributie

Eenmanszaken

 

€ 450,=

Kleine bedrijven

≤ € 500.000 omzet

€ 900,=

Basislidmaatschap

 

€ 1.800,=

Middelgrote bedrijven

≥ € 2 tot € 5 miljoen omzet

€ 2.750,=

Middelgrote tot grote bedrijven

≥ € 5 tot € 10 miljoen omzet

€ 3.600,=

Grote bedrijven

≥ € 10 miljoen omzet

€ 4.500,=


Voorwaarden lidmaatschap
Om lid te kunnen worden van Holland Solar moet u aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. U bent voorafgaand aan de aanvraag minimaal 1 jaar aantoonbaar actief geweest in de zonne-energiesector en u bent gevestigd in Nederland (noot: uw organisatie moet ingeschreven zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel).
 2. Tegen uw lidmaatschap moeten geen gegronde bezwaren bestaan van de huidige leden.
 3. U mag niet in staat van faillissement verkeren of surseance van betaling hebben aangevraagd.

Bekijk voor meer informatie het huishoudelijk reglement.

Wilt u zich aanmelden als lid? Gebruik dan onderstaand aanvraagformulier.

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Hartelijk dank voor uw aanvraag voor het lidmaatschap. U ontvangt binnen enkele minuten per e-mail alle benodigde informatie en het definitieve aanmeldingsformulier. Bovendien zullen wij binnenkort contact met u opnemen!