Lupine-oord 44
3991 VJ Houten
Contact: Willie Ambergen
Telefoon: 06 53 709 357

Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland (DOH)

Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij Holland (DOH) is een jong Nederlands bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten in Nederland en dan met name op de ontwikkeling en bouw van grootschalige zonneparken op land.

Omdat de ontwikkeling van een duurzaam energieproject altijd maatwerk is, vinden wij het een uitdaging om steeds innovatief te werk te gaan. Innovatief kan zijn het toepassen van de nieuwste technologie. Maar wij willen ook innovatief zijn in de zin dat we een toekomst bestendig landschap willen creëren rond en onder een zonnepark. Dat betekent dat we met de aanleg van een zonnepark investeren in een zo goed en mooi mogelijk inpassing van het zonnepark in het landschap en dat we investeren in de biodiversiteit van de omgeving.

Een nieuw zonnepark is niet alleen een technologische invulling voor de energietransitie maar heeft ook grote impact op de mensen in de omgeving van het zonnepark. In dialoog met de omgeving houden we zo goed mogelijk rekening met de wensen van de omwonenden, de gemeente en lokale energie coöperaties. Dit doen we niet alleen omdat het moet, maar vooral ook omdat we dat zelf willen.

Als DOH zijn we een commerciële organisatie. Maar we zijn DOH niet alleen maar gestart om zo veel mogelijk winst te maken, maar ook om Nederland beter en mooier te maken.

DOH is een initiatief van Rik de Jong, Willie Ambergen en Harry Laurent. Op projectbasis werkt DOH graag samen met internationaal opererende kennis- en kapitaalverschaffers en met lokale energie coöperaties.