Klaprozenweg 75E
1033NN Amsterdam
Contact: Tessa te Riele
Telefoon: + 31 (0)20 618 37 94

Lens

Lens is de full-service zonpartner voor verhuurders en grootverbruikers in Nederland.
Het dienstenpakket voor PV-systemen bestaat uit: advisering, financiering, projectontwikkeling, installatie & realisatie, huurderscommunicatie, monitoring, exploitatie, beheer & onderhoud. Lens ontzorgt haar klanten met als doel daarmee de energietransitie te helpen versnellen.
Klanten kennen Lens vanwege onze innovatie Herman de zonnestroomverdeler en het prestatieplatform MijnHerman.

Lens is niet alleen leverancier van (collectieve) PV-systemen, maar ontwikkelt ook systemen die passen in een integrale verduurzaming strategie voor woningen en woongebouwen met duidelijke voordelen voor bewoners. Dit vanuit het besef dat verduurzaming niet alleen een technische en financiële opgave is, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke. 

Lens onderscheidt zich in de markt op kwaliteit en betrouwbaarheid.
Kwaliteit is terug te vinden in ons advies, onze productkeuze, onze complete dienstverlening, onze betrokken mensen en onze communicatie.
De betrouwbaarheid realiseren middels onze professionele operatie, oa. door een eigen installatieteam ten gunste van onze snelheid en flexibiliteit.
Daarnaast investeren we in lange termijn relaties met onze installatiepartners en leveranciers. Deze ketenpartners werken volgens Lens standaarden, wij bieden ze continuïteit in projecten.