Meander 251
6825 MC Arnhem
Contact: Robin Claushuis
Telefoon: 026 3764588

Dutch Solar Parks

Dutch Solar Parks ontwikkelt hoogwaardige natuurinclusieve zonneparken in Nederland.  Deze parken zijn hoogwaardig in de zin van landschappelijke en ecologische verrijking, grote mate van participatie en hightech PV-systeem.

Natuurinclusieve zonneparken zijn duurzame PV-op-land projecten waarbij zodanig wordt ontworpen en ingericht, dat het park bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. 
Niet alleen staat de natuur centraal bij het ontwikkelen, maar ook participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij gaat het om proces- en projectdeelname naast financiële deelname en andere betrokkenheid.

DSP ontwikkelt zonneparken voor grote van investeerders en (agrarische) grootgrondbezitters, die renderende zonneparken eisen. 
Daarnaast adviseert DSP diverse gemeenten met lokale PV-op-land mogelijkheden.

DSP denkt en handelt creatief en innovatief. Innovatief zijn heeft betrekking op inrichting, netaansluitingen en nieuwe producten en diensten, waarover wij u graag persoonlijk informeren.