Solar Tester

Graafsebaan 139
5248 NL Rosmalen
Noord-Brabant

Telefoon: +31 88 1662777
https://www.solartester.nl

SolarTester is in haar dienstverlening volledig gericht op kwaliteitscontrole van uw zonnepanelen.

Wij bieden een volledig scala aan PV kwaliteits-tests aan waarmee we u kunnen voorzien van onafhankelijk advies over de kwaliteit van uw materiaal en/of aansluiting. De investeringen in zonnestroomsystemen zijn hoog en voor langere termijn. Juist dan is zekerheid of de verwachtte kwaliteit ook is geleverd van belang.

Daarom zetten wij graag onze expertise in om onze klanten deze zekerheid te bieden. Het service- aanbod van ontzorgt de klant vanaf het selecteren van de zonnepanelen tot aan de oplevering van het zonnestroomsysteem. Wij voeren onze tests uit over heel Europa.

De kwaliteitscontrole van veel producenten biedt nog steeds onvoldoende kwaliteitswaarborging. Schade door onjuist vervoer en opslag, slechte ‘batches’, productiefouten, installatieschade of stormschade vindt steeds vaker plaats.
Daarom biedt een uitgebreide kwaliteitstest bij ieder project zekerheid en vertrouwen voor de toekomst!

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!

Solar Tester | Holland Solar Solar Tester | Holland Solar

Solar Tester

SolarTester is in haar dienstverlening volledig gericht op kwaliteitscontrole van uw zonnepanelen.

Wij bieden een volledig scala aan PV kwaliteits-tests aan waarmee we u kunnen voorzien van onafhankelijk advies over de kwaliteit van uw materiaal en/of aansluiting. De investeringen in zonnestroomsystemen zijn hoog en voor langere termijn. Juist dan is zekerheid of de verwachtte kwaliteit ook is geleverd van belang.

Daarom zetten wij graag onze expertise in om onze klanten deze zekerheid te bieden. Het service- aanbod van ontzorgt de klant vanaf het selecteren van de zonnepanelen tot aan de oplevering van het zonnestroomsysteem. Wij voeren onze tests uit over heel Europa.

De kwaliteitscontrole van veel producenten biedt nog steeds onvoldoende kwaliteitswaarborging. Schade door onjuist vervoer en opslag, slechte ‘batches’, productiefouten, installatieschade of stormschade vindt steeds vaker plaats.
Daarom biedt een uitgebreide kwaliteitstest bij ieder project zekerheid en vertrouwen voor de toekomst!

titel

lalala

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!