Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Contact: Sieger Dijkstra

Soleila

Soleila ontwerpt, financiert en realiseert grootschalige zonnestroomprojecten. De uitdagingen van de transitie van fossiel naar duurzaam zijn zo groot en veelomvattend dat alle stakeholders nodig zijn om de doelstellingen te behalen. 

Soleila neemt een leidende rol door innovatieve oplossingen te ontwikkelen om en deze samen te brengen in commercieel haalbare zonneparken en daken.
Soleila laat betrokken partijen de urgentie inzien, investeert  in het creëren van draagvlak en maakt hierbij optimaal gebruik van haar grote en brede netwerk. Dit wordt kracht bij gezet door een deel van de winst te herinvesteren in de directe omgeving omdat Soleila weet dat je niet kunt vermenigvuldigen als je niet kunt delen.