LC Energy

Bronland 12
6708 WH Wageningen
Gelderland

Contact: Friso Huizinga
Telefoon: 0850 499 604
https://www.lcenergy.nl

LC Energy is een jong Nederlands bedrijf, ontstaan uit twee ervaren marktspelers: Low Carbon uit Londen en QING uit Arnhem. LC Energy is opgericht met als doel 500MW aan zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren in Nederland. Een belangrijke en mooie doelstelling, waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Bij LC Energy werken dan ook kundige experts met een stevig track record in de ontwikkeling van zonneparken.

De ontwikkeling van een zonnepark is een uitdagende puzzel. LC Energy brengt de vele (en soms tegenstrijdige) belangen van belanghebbenden in kaart en verwerkt deze in het ontwikkelplan. Een zonnepark moet technisch en financieel haalbaar zijn, maar minstens zo belangrijk: een goede biodiversiteit rondom het zonnepark en tevreden omwonenden. Dit vraagt om een gedegen participatieproces, waarbij alle belanghebbenden vanaf het begin worden geïnformeerd en kunnen meedenken. Het is ook mogelijk dat belanghebbenden uiteindelijk (financieel) kunnen meeprofiteren van het project.

LC Energy geeft (voormalige) agrarische gronden of stortplaatsen een duurzame bestemming én zorgt voor verrijking van de natuur. LC Energy haalt kavels uit de intensieve landbouw en laat ze letterlijk opbloeien. Onze zonneparken zijn hierdoor niet alleen gunstig voor de mens, ook voor het milieu, de flora en fauna. Met als doel: een gezonde en structurele biodiversiteit. Een goede landschappelijke inpassing is essentieel. Om die reden werken we samen met de gerenommeerde landschapsarchitecten van Eelerwoude. Er worden watergangen uitgediept, bomen en struiken geplant en/of broedgebieden gecreëerd. De te zaaien bloemzaden stemmen we af op de behoefte van de lokale flora en fauna.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!

LC Energy | Holland Solar LC Energy | Holland Solar

LC Energy

LC Energy is een jong Nederlands bedrijf, ontstaan uit twee ervaren marktspelers: Low Carbon uit Londen en QING uit Arnhem. LC Energy is opgericht met als doel 500MW aan zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren in Nederland. Een belangrijke en mooie doelstelling, waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Bij LC Energy werken dan ook kundige experts met een stevig track record in de ontwikkeling van zonneparken.

De ontwikkeling van een zonnepark is een uitdagende puzzel. LC Energy brengt de vele (en soms tegenstrijdige) belangen van belanghebbenden in kaart en verwerkt deze in het ontwikkelplan. Een zonnepark moet technisch en financieel haalbaar zijn, maar minstens zo belangrijk: een goede biodiversiteit rondom het zonnepark en tevreden omwonenden. Dit vraagt om een gedegen participatieproces, waarbij alle belanghebbenden vanaf het begin worden geïnformeerd en kunnen meedenken. Het is ook mogelijk dat belanghebbenden uiteindelijk (financieel) kunnen meeprofiteren van het project.

LC Energy geeft (voormalige) agrarische gronden of stortplaatsen een duurzame bestemming én zorgt voor verrijking van de natuur. LC Energy haalt kavels uit de intensieve landbouw en laat ze letterlijk opbloeien. Onze zonneparken zijn hierdoor niet alleen gunstig voor de mens, ook voor het milieu, de flora en fauna. Met als doel: een gezonde en structurele biodiversiteit. Een goede landschappelijke inpassing is essentieel. Om die reden werken we samen met de gerenommeerde landschapsarchitecten van Eelerwoude. Er worden watergangen uitgediept, bomen en struiken geplant en/of broedgebieden gecreëerd. De te zaaien bloemzaden stemmen we af op de behoefte van de lokale flora en fauna.

titel

lalala

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!