2e Daalsedijk 6A
3551 EJ Utrecht
Contact: Harry Post
Telefoon: 030-73 70 544

Blix Consultancy

BLIX heeft als missie om de energietransitie te versnellen door met enthousiaste en excellente teams zonne- en windenergieprojecten te optimaliseren en daarmee de kostprijs te verlagen.

Wij ondersteunen als onafhankelijk adviseur bij de ontwikkeling van zonneparken. Wij helpen u met haalbaarheidsstudies, omgevingsmanagement, technische ontwerpen, vergunningsaanvragen, SDE aanvragen, contractonderhandelingen en due diligence, tot de uiteindelijke bouw van uw zonnepark.

Grondeigenaren en ontwikkelaars geven wij gedegen en onafhankelijk advies en projectondersteuning. Wij zijn voor u de solar specialist die vanuit grondige kennis en op basis van uw business case alle financiële, technische, contractuele en juridische aspecten van het project aanstuurt. Zo behoudt u controle over het project en bepaalt u de uiteindelijke inrichting van het zonnepark.