Frans Lisztplantsoen 200
3533 JG Utrecht
Contact: Geert Bosch
Telefoon: 030 - 67 76 466

Bosch & van Rijn

Adviesbureau voor de ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energie.
Onze specialisten zorgen voor de vergunningen en adviseren over planologie, ruimtelijke onderbouwingen, maatschappelijke acceptatie en dialoog met de omgeving.
Wij doen GIS-analyses om geschikte locaties te vinden en geven antwoord op vragen als: Welke procedure moet gevolgd worden? Wat is de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing en welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd, hoe zit het met landschappelijke inpassing en ecologische waarden en hoe voeren we een constructieve dialoog met de gemeente, de omwonenden en andere stakeholders?