Kleine Koppel 26
3812PH Amersfoort
Contact: Jan Jaap Wesselink
Telefoon: +31 (0)33 303 6800

Over Morgen

Wij zijn Over Morgen.
Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact.
Wij adviseren en helpen bij de realisatie van zonneparken. Met onze kennis en expertise van de planologische aspecten, een lokaal participatieproces, het landschappelijk en technisch ontwerp, de businesscase en financiering helpen wij publieke en private organisaties.
Zo kunnen zij weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde besluiten nemen en slimme keuzes maken om zonne-energie te realiseren. Over morgen begint nu.