Fatswallerhof 22
3069 PZ Rotterdam
Contact: G. van Amerongen
Telefoon: +31 (0) 648624487

VaConsult

vAConsult is een adviesbureau, op het snijvlak van markt, technologie en organisatie, gespecialiseerd in zonne-energie in de gebouwde omgeving met activiteiten in Nederland en Europa.
Het adviesbureau verzorgt adviezen op het gebied van techniek, regelgeving, markt en organisatie.