Arthur van Schendelstraat 550
3511MH Utrecht
Contact: Robin Quax
Telefoon: +31 (0)30 747 00 27

TKI Urban Energy

TKI Urban Energy is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. De stichting is een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, met een bestuur en een programmabureau. Het programmabureau coördineert de programmavorming, richt zich op het genereren van innovatiesubsidies voor publiek/privaat onderzoek en helpt communiceren over relevante thema’s. De hoofdactiviteiten zijn:

  • Het opstellen van innovatieprogramma’s op relevante thema’s.
  • Het organiseren van innovatiesubsidies.
  • Het delen van kennis en innovatieve ontwikkelingen