Pettelaarpark 10
5216PD ’s-Hertogenbosch
Contact: Mark Hoeben
Telefoon: 088 500 8900

Solarcentury

Solarcentury is opgericht in 1998 tijdens de pionierstijd van zonne-energie. We zijn nu een wereldwijd werkende toonaangevende speler op het gebied van zonne-energie.
We financieren, ontwikkelen, bouwen, beheren en zijn de eigenaar van onze eigen grootschalige projecten. Deze aanpak maakt het mogelijk om onze missie te versnellen: een positief verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering.

In Nederland zijn we al bijna tien jaar actief en zijn inmiddels uitgegroeid naar een organisatie van meer dan 20 personen en leveren wij een ervaring en expertise van wereldklasse.  Bij de ontwikkeling van zonneweides werken we nauw en gelijkwaardig samen met energiecoöperaties, natuurorganisaties en de lokale overheden, en hebben wij goed overleg met omwonenden. Naast een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering staat meerwaarde voor de omgeving, de nieuwe buren en de natuur centraal. Uiteraard volgen we de regels en uitgangspunten van de gedragscode zon op land zoals opgesteld door natuur- en milieuorganisaties, bewonersorganisaties en de sector.

Solarcentury draagt 5% van haar winst af aan SolarAid. Deze organisatie helpt om mensen in ontwikkelingslanden toegang tot zonne-energie te geven.