Naarderstraat 3
1271 CE Huizen
Contact: T. Voortman
Telefoon: 06-53118471
Fax: 088-2057399

Greenvoort Law

Greenvoort Advocaten draagt graag bij aan een groene en rooskleurige toekomst voor onze cliënten en voor het milieu. Wij werken veel voor partijen en projecten binnen de (duurzame) energiebranche. Door onze expertise op zowel het civiele- en ondernemingsrecht in brede zin als het bestuursrecht zijn wij in staat om goed te adviseren over en mee te denken in de vele innovatieve projecten die binnen deze branche worden uitgevoerd. 

Wij worden onder meer vaak ingeschakeld voor het opstellen of beoordelen van grond-, leverings-, onderhouds- en draagvlakcontracten en het op- en inrichten van rechtspersonen en (coöperatieve) samenwerkingsverbanden em hebben (indien nodig) ervaring met schadeclaims. Daarnaast begeleiden we de bestuursrechtelijke kant van projecten, zoals de vergunningen, bezwaar en beroep en hebben wij ervaring met pacht en onteigeningszaken.