Zandven 18
5508 RN Veldhoven
Contact: René Klein
Telefoon: +31 (0)40 230 06 40

RE-Source Duurzame Installaties BV

RE-Source is ontstaan vanuit het in 1979 opgerichte bedrijf Zonnevang. We hebben bijna 40 jaar ervaring met het ontwerpen en produceren en installeren van zonneboilers en al bijna 20 jaar met de installatie van zonnestroom systemen.

Daarnaast onderhouden en beheren wij grote systemen (o.a. van Melle: 2400 m2).

Omdat kennis naar onze mening een cruciale factor speelt bij het succesvol ontwikkelen van duurzame energie in Nederland zijn wij al vanaf midden jaren '80 betrokken bij het opleiden van installateurs en het bijscholen van markpartijen in de bouwkolom.

De laatste jaren ligt de focus op projectmatige verduurzaming van woningen en particuliere woningen ‘nul-op-de-meter’ maken. Dit betreft tevens de installatie van duurzame warmte systemen.