Mauritslaan 49
6129EL Urmond
Contact: Elbert-Jan Achterberg
Telefoon: +31 (0)88 166 27 00

Straightforward

Straightforward ondersteunt PV projecten van start tot finish door complete projectbegeleiding, engineering, technische opleveringen, due diligence onderzoeken en kwaliteitsbewaking. Onze praktische aanpak is gericht op het optimaliseren van opbrengst en minimaliseren van onderhoud. Straightforward heeft 8 jaar ervaring met projecten van 3 kiloWatt tot 14 MegaWatt en diepgaande technische kennis.