Klavermaten 10
7472DD Goor
Telefoon: +31 (0)53 482 20 10

Dutch Solar Systems B.V.

Dutch Solar Systems (DSS) is leverancier van zonne-energie en componenten, alsmede ontwikkelaar en fabrikant van producten voor warmteterugwinning uit afvalwater.

DSS is in 1998 ontstaan uit de gedachte om de energie van de zon zo aan te wenden, dat er maximaal op het gebruik van fossiele brandstoffen wordt bespaard en ieder huishouden, door energiebesparing, daarvan kan profiteren. Om dit doel te verwezenlijken kan DSS putten uit de ruime ervaring met zonne-energie en de kennis die wij daarbij hebben verworven.