Maarsenbroeksedijk 37
3542 DM Utrecht
Contact: Corina Groenesteijn
Telefoon: 030-341 09 03

Sunvest

Sunvest ontwikkelt Natuurlijke zonneparken, dit zijn zonneparken die groene energie leveren én een bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit. 
Daarnaast worden ze gekenmerkt door een zorgvuldige landschappelijke inpassing met veel aandacht voor de bevordering van streekeigen flora en fauna op en rondom het zonnepark.