Gedempt Hamerkanaal 189
1021 KP Amsterdam
Contact: Niels van der Sandt
Telefoon: +31 (0)6 13 63 83 32

Schooldakrevolutie

Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Wij zijn de aanjager van de revolutie voor duurzame energieopwek op scholen. Wij zetten de juiste partijen met elkaar aan tafel en helpen soms met een aan- moedigend duwtje. Schooldakrevolutie is de onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen, uitvoerende partijen en de maatschappij.