Contributiestructuur Holland Solar

In onderstaande tabel zijn de verschillende contributiecategorieën van Holland Solar opgenomen inclusief de jaarlijkse contributiebijdragen. Van belang is in welke categorie uw organisatie valt op basis van de geconsolideerde zonne-energie-gerelateerde omzet in Nederland in het voorgaande kalenderjaar. De contributiestructuur van Holland Solar voor het kalenderjaar 2023 is als volgt:

Categorie

Criterium

Contributie 2023

Cat. 1

Eenmanszaak

€ 550,=

Cat. 2

minder dan € 0,5 miljoen omzet

€ 1.100,=

Cat. 3

€ 0,5 tot € 2 miljoen omzet

€ 2.200,=

Cat. 4

€ 2 miljoen tot 5 miljoen omzet

€ 3.300,=

Cat. 5

€ 5 tot € 10 miljoen omzet

€ 4.400,=

Cat. 6

€ 10 tot € 15 miljoen omzet

€ 6.600,=

Cat. 7

€ 15 tot € 20 miljoen omzet

€ 8.800,=

Cat. 8

€ 20 tot € 25 miljoen omzet

€ 11.000,=

Cat. 9

€ 25 tot € 30 miljoen omzet

€ 12.100,=

Cat. 10

€ 30 tot € 35 miljoen omzet

€ 13.200,=

Cat. 11

€ 35 tot € 40 miljoen omzet

€ 14.300,=

Cat. 12

€ 40 tot 50 miljoen omzet

€ 15.400,=

Cat. 13

€ 50 tot € 65 miljoen omzet

€ 16.500,=

Cat. 14

€ 65 tot € 80 miljoen omzet

€ 17.600,=

Cat. 15

€ 80 tot € 100 miljoen omzet

€ 18.700,=

Cat. 16

€ 100 tot € 125 miljoen omzet 

€ 19.800,=

Cat. 17

€ 125 tot € 150 miljoen omzet

€ 20.900,=

Cat. 18

€ 150 tot € 175 miljoen omzet

€ 22.000,=

Cat. 19

€ 175 tot € 200 miljoen omzet

€ 23.100,=

Cat. 20

Meer dan € 200 miljoen omzet

€ 24.200,=

 * Voor organisaties die niet in eerdergenoemde categorieën vallen, bijvoorbeeld omdat zij geen zonne-energie-gerelateerde omzet in Nederland hebben maar wel graag lid van Holland Solar willen worden, geldt een contributiebedrag van EUR 2.000, -.