Regioteam Energietransitie

Holland Solar, NVDE, Energie-Nederland en NWEA werken samen om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen in het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Het team vertegenwoordigt de markpartijen in de energietransitie bij provincies en energieregio’s. Daarnaast wil het team voor leden van de organisaties meer beïnvloedingsmogelijkheden creëren bij bestuurs- en beleidsprocessen op provinciaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd krijgen provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren er een nuttig aanspreekpunt/vragenloket bij. Focus van het Regioteam energietransitie ligt op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en infrastructuur. Daarbij is het halen van de klimaat- en energiedoelen het belangrijkste uitgangspunt voor het Regioteam. Een overzicht met Regioteam-contactpersonen per provincie vind je hier.

De activiteiten vanuit het Regioteam bestaan uit:

 • Inzicht en overzicht creëren voor leden over:
  - klimaat- & energiebeleid op provinciaal niveau en RES-niveau;
  - stakeholderbijeenkomsten waar leden aan kunnen deelnemen;
  - wanneer besluitvorming plaatsvindt op provinciaal niveau
 • Vragenloket voor provincies, gemeenten en regio’s om feitelijk markt- en techniekgerelateerde vragen te beantwoorden en efficiënt verzoeken in behandeling te nemen.
 • Materiaal ontwikkelen en beheren voor leden en deze delen met decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en regio’s (factsheets, brochures, Q&A’, papers, zie hier)
 • Samenwerking uitbouwen met partners zoals het NPRES, JongRES, de regionale netbeheerders, Energie Samen en de regionale ondersteuningsstructuur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).
 • Relaties opbouwen met gedeputeerden, statenleden, ambtenaren en RES-coördinatoren.

Regelmatig wordt er een Regio-nieuwsbrief verzonden, met daarin alle belangrijke ontwikkelingen en evenementen in de verschillende provincies. Schrijf je hier in. Vragen aan het Regioteam? Mail dan naar regio@nvde.nl.

Jouw RES, pMIEK of (regionale) warmtetransitie-aanpak wordt beter door samenwerking met doeners
Het succes van het opstellen en uitvoeren van decentraal klimaat- en energiebeleid is afhankelijk van de samenwerking met netbeheerders, marktpartijen en energiecoöperaties die de regionale strategie in uitvoering moeten brengen. Denk aan de bedrijven die zonnepanelen en windmolens plaatsen en exploiteren, isolatiebedrijven en installateurs van duurzame technieken in woningen en kantoren. Het Regioteam Energietransitie vertegenwoordigt een groot aantal bedrijven en is daarom een onmisbare partner in de ondersteuning van bijvoorbeeld jouw RES, pMIEK of regionale warmtetransitie-aanpak. Wij kunnen bij uitstek decentrale overheden helpen met hun publieke opgaven. Hoe kunnen ze wind en zon inpassen? Hoe kunnen ze wijken van het gas af krijgen? Onze leden zijn de doeners in de energietransitie die een belangrijke spil vormen in de samenwerking in de regio’s. Zij investeren, realiseren en maken de techniek voor de energietransitie mogelijk. Juist dankzij deze vakmensen kunnen regio’s hun doelen waarmaken en de energietransitie uitrollen. Samen met de omwonenden. Daar staan wij voor als Holland Solar en als Regioteam.

Behoefte aan meer informatie over specifieke technieken in de energietransitie? Mail dan naar regio@nvde.nl.

 

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!