Subsidie voor zonnepenalen op maatschappelijk vastgoed blijft mogelijk na kritiek Holland Solar op schrappen

Geplaatst op:

Demissionair Minister Hugo de Jonge heeft besloten dat zonnepanelen toch binnen de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) vallen. "We zijn blij dat de Minister gehoor heeft gegeven aan de kritiek die we eerder hebben geuit op de regeling, waar subsidie op zonnepanelen uit verdwenen was. Dit is essentieel voor het bereikbaar maken van zelf opwekken van duurzame stroom via zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed", aldus Jasper Ensing, Branchespecialist zon op gebouw bij Holland Solar.

Kansen

In de conceptversie van de wijziging van de regeling waren zonnepanelen eerder verdwenen, waardoor het voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, bijvoorbeeld scholen en sportcentra, niet meer mogelijk was om subsidie aan te vragen voor de installatie van zonnepanelen. Holland Solar heeft hier kritisch op gereageerd. ‘’We zien dat  zonnepanelen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Met zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld scholen besparen op hun energierekening, omdat ze de energie die ze opwekken met hun panelen direct zelf kunnen gebruiken. Het is essentieel dat ze daarom betaalbaar worden gemaakt via de DUMAVA’’, aldus Jasper Ensing.

Eisen en veranderingen regeling

In tegenstelling tot eerdere jaren, zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerkingen te komen voor de DUMAVA. Zo moeten de zonnepanelen en PVT-panelen een vermogen tussen 15 en 55 KWp hebben en moet de installatie aangesloten op een kleinverbruiksaansluiting. Daarnaast is het maximumsubsidiebedrag verlaagd van 2,5 naar 1,5 miljoen euro. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor kleinschalige aanvragers, die nu vaak door snelle uitputting van het subsidiebudget zien dat hun aanvraag afgewezen wordt.

Verder verduurzamen

In de komende jaren zullen steeds meer bedrijven en maatschappelijk organisaties, zoals scholen, te maken krijgen met strengere regelgeving en normering omtrent verduurzaming en energie-efficiëntie. Daarin speelt kennis een rol, maar ook investeringscapaciteit is een belangrijk aandachtspunt. Dit bleek ook uit onderzoek van de ING-bank waarin stond dat gemeenten en scholen tot 2030 3 miljard tekortkomen om hun vastgoed effectief te verduurzamen. Zonder bijsturing betekent dit dat deze sector de doelstellingen voor energiebesparing en CO2-reductie niet zal halen. De DUMAVA regeling speelt een belangrijke rol n het behalen van deze doelstellingen. 

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!